Edukacja w Wod-Kan

Wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych realizuje projekty edukacyjne mające na celu uświadomienie roli wody w przyrodzie oraz rozpowszechnianie sposobów jej racjonalnego wykorzystywania i oszczędzania. Polecamy i zachęcamy do zapoznania się i udziału w różnorodnych programach skierowanych do dzieci i młodzieży w różnych regionach  naszego kraju.