WODOCIĄGI SŁUPSK

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Centrum Edukacji Ekologicznej Spółki „Wodociągi Słupsk” mieszczące się przy Oczyszczalni Ścieków w Słupsku  rozpoczęło swą działalność w marcu 2005 roku. W ciągu tego okresu do dnia dzisiejszego gościliśmy ok. 12000 osób w różnych grupach wiekowych.

Centrum Edukacji Ekologicznej zostało zdefiniowane jako miejsce i zespół działań na rzecz kształtowania powszechnej świadomości ekologicznej, doprowadzenia do zrozumienia różnorodnych czynników ekologicznych, społecznych i kulturowych, których współdziałanie w czasie i przestrzeni wpływa na kształt środowiska i polepszenie jego stanu.

CEE realizuje te cele poprzez upowszechnianie oferty edukacyjnej opartej na wysokoefektywnej bazie intelektualno-technicznej.

W ramowym programie działalności CEE znajdują się:

– wystawy fotograficznej „Dzika Polska” ( Stowarzyszenie Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot ), w ramach której odbyły się również trzydniowe warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z okolic Słupska ( ok. 150 uczniów – 2007 r.),

– dwóch jubileuszowych wystaw Słowińskiego Parku Narodowego – „Słowiński Park Narodowy przyrodniczym skarbem Europy: i „Wśród Słowińskich Wydm, Jezior i Lasów” ( 2007),

– wystawy prac fotograficznych z ogólnopolskiego konkursu „Bałtyk w obiektywie” oraz „Drzewa sercem malowane” ( Centrum Informacji i Edukacji w Gdańsku, 2010-2011r.),

–  zorganizowanie w CEE warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli powiatu słupskiego nt. „Program ekozespołów czyli ochrona środowiska na co dzień” ( Fundacja Gap Polska – 2008 i 2009r.), „Czym skorupka z młodu nasiąknie, czyli jak pokochać przyrodę, żeby pokochała nas” ( Gorczański Park Narodowy – 2007/2008 r.), „Poznajemy nasze drzewa i krzewy” ( CIEE Gdańsk-2011r.),

– współpraca ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy w realizacji programu „Czyste środowisko, zdrowe życie”,

– zorganizowanie we współpracy z Ministerstwem Środowiska konferencji dla gmin woj. Pomorskiego nt. „Natura 2000 – Partnerstwo dla przyrody” (2008r),

– konsultacje społeczne zorganizowane we współpracy z Gdańską Fundacją Wody i RZGW Gdańsk nt. „Plan gospodarowania Wodami dorzecza Wisły” dla przedstawicieli Starostw Powiatowych, WIOŚ, Zakładów Melioracyjnych i Urzędów Miejskich ( 2009r.);

szkół ponadgimnazjalnych – „Teraz Woda” ( 10 edycji)

szkół podstawowych klas IV-VI – „Woda – Dar Natury” ( 7 edycji)

szkół gimnazjalnych – „Podaj Wodzie Pomocną Dłoń” ( 9 edycji).

W bieżącym 2014 roku planujemy:

Wszystkich zainteresowanych edukacją ekologiczną i problemami związanymi z ochroną środowiska, którym zależy na wprowadzaniu w życie zasad zrównoważonego rozwoju, serdecznie zapraszamy do współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej Spółki „Wodociągi Słupsk”.

http://www.wodociagi.slupsk.pl/ekologia

Powrót do strony głównej