GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

Działania edukacyjne podejmowane przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. są prowadzone w bardzo szerokim zakresie. Oprócz stałych projektów, działania edukacyjne prowadzone są w ramach realizowanych działań promocyjnych, w ramach mediów społecznościowych Spółki, poprzez współpracę z innymi podmiotami i instytucjami oraz poprzez bezpośrednie wspieranie placówek edukacyjnych.

Najważniejsze realizowane projekty:

 1. „Zielona oczyszczalnia” – projekt adresowany do II klas gimnazjalnych; uczniowie odbywają wizyty na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, gdzie mają możliwość zwiedzenia obiektu oczyszczalni, obiektów nowych instalacji: Elektrociepłowni biogazowej oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów ściekowych oraz odbywają warsztaty z odnawialnych źródeł energii.
 2. Gra miejska „Obrońcy źródeł” – projekt adresowany do uczniów V klas szkół podstawowych realizowany w ramach obchodów kampanii Sprzątanie Świata. Celem projektu jest edukacja poprzez zabawę. Gra odbywa się na terenie rekreacyjnym, w rejonie występowania największych ujęć wody pitnej. Dlatego jej wymiar edukacyjny to głównie zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania czystości w tego rodzaju miejscach.
 3. Kampania z okazji Światowego Dnia Wody dostosowywana do ustanawianego corocznie hasła wiodącego akcji.

Pozostałe działania:

 1. Organizacja wizyt na obiektach (Oczyszczalnia Ścieków + nowe instalacje, Stacje Uzdatniania Wody).
 2. Edukacyjne zajęcia warsztatowe w ramach pikniku rodzinnego dla mieszkańców Gdańska „Coraz bliżej źródeł”.
 3. Współpraca z podmiotami przy okazji organizowanych przez nich iwentów, w tym Piknik Ekologiczny – Festyn Rodzinny Radia Gdańsk, Parkowanie – impreza rodzinna w Parku Oliwskim organizowana przez fundację „A kuku sztuka”, Ekopiknik organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych – Spółka GIWK wspiera wydarzenia organizując stanowisko edukacyjne na terenie iwentu (najczęściej oprócz materiałów edukacyjnych jest to wielkoformatowa gra planszowa o wodzie pn. „Co w wodzie piszczy”).
 4. Współpraca w ramach Programu Edukacji Morskiej (informacje o programie www.programedukacjimorskiej.pl) – zaopatrzenie łódek w przenoście zestawy do badania wybranych parametrów wody, które są wykorzystywane podczas rejsów; wsparcie merytoryczne organizowanych przez Program konkursów.
 5. Wspieranie placówek edukacyjnych, w tym m.in. szkolenie dla personelu Zespołu Gdańskich Żłobków poświęcone zagadnieniu, jak rozmawiać z dziećmi o wodzie.
 6. Blog „Bliżej źródeł” zakładka „eko” (www.blizejzrodel.pl).
 7. Opracowywanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych: filmów, broszur, ulotek.
 8. Edukacja wewnątrz firmy w ramach projektu „Zielone biuro” dotycząca wszystkich zagadnień ekologicznych (nie tylko związanych z wodą).

Szczegółowe informacje, w tym opracowane materiały znajdują się na stronie www.giwk.pl w zakładce „edukacja”. Obecne działania edukacyjne realizowane są w ramach opracowanego Programu Edukacyjnego „Bliżej źródeł”, który powstał w wyniku przyjętej w 2012 r. strategii odpowiedzialnego biznesu.

Powrót do strony głównej