MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A.

LOGO pełna nazwa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.od 2007 r. realizuje nieprzerwanie Program Edukacji Ekologicznej „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”. Program Edukacji Ekologicznej ma na celu przybliżyć  młodszym i starszym warszawiakom procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz uświadomić, że codzienna postawa każdego z nas w zakresie korzystania z wody ma istotne znaczenie dla poprawy jakości życia w stolicy i poprawy jakości otaczającego nas środowiska naturalnego. Ze względu na szeroką rozpiętość wieku wiążącą się z różnicami posiadanej przez dzieci wiedzy, sposobu przekazywania informacji oraz przygotowania materiałów dydaktycznych, informacyjnych i promocyjnych wykorzystywanych w trakcie Programu, został on podzielony na etapy, pod wspólną nazwą „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Odbywają się na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” oraz w oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Link: http://www.mpwik.com.pl/o-firmie/program-edukacji-ekologicznej

Powrót do strony głównej