Naukowo

To miejsce wymiany doświadczeń i osiągnięć młodych naukowców z zakresu ochrony środowiska.