O fundacji

Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych z siedzibą w Bydgoszczy została ustanowiona przez fundatora – Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w 1997 roku,jest organizacją, która poprzez swoje działania dba szczególnie o najcenniejsze dla ludzi dobro naturalne – wodę.

Aktywnie wspieramy  inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, także naukowe i techniczne, oraz ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Ważnym zadaniem Fundacji jest edukacja ekologiczna.

Zrealizowane do tej pory, jak i trwające właśnie projekty świadczą niewątpliwie o zapotrzebowaniu na wiedzę, która zwiększa społeczną świadomość wspólnej odpowiedzialności za środowisko.

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji:

Sekretarz Generalny Fundacji: