Podaruj nam 1% podatku

Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych  jest organizacją, która poprzez swoje działania dba szczególnie o najcenniejsze dla ludzi dobro naturalne – wodę.

Aktywnie wspieramy  inicjatywy  z zakresu ochrony środowiska, także naukowe i techniczne, oraz ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Ważnym zadaniem Fundacji jest edukacja ekologiczna. Zrealizowane do tej pory, jak i trwające właśnie projekty świadczą niewątpliwie o zapotrzebowaniu na wiedzę, która zwiększa społeczną świadomość wspólnej odpowiedzialności za środowisko.

Podaruj nam 1 %

Wypełniając swoje zeznanie podatkowe PIT za 2013 rok, wypełniając zaledwie o dwie rubryki więcej możesz wspomóc działania edukacyjne prowadzone przez naszą Fundację. Twój 1 procent pozwoli nam realizować ciekawe projekty ekologiczne dla dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie właściwych i racjonalnych zachowań w zakresie ochrony środowiska a zwłaszcza ochrony zasobów wodnych. Będziemy mogli realnie wpłynąć na poziom edukacji ekologicznej poprzez tworzenie pomocy naukowych oraz tworzenie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. Będziemy mogli nagradzać za zaangażowanie, pomysłowość i wiedzę.

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji nic nie tracisz. Nie są to dla Ciebie dodatkowe koszta. Jest to podatek odliczony od Twoich dochodów, który zawsze trafia do budżetu Państwa. Masz jednak prawo wyboru i możliwość przekazania właśnie ten 1 procent na rzecz konkretnej, wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wybór naszej Fundacji skutkuje działaniami edukacyjnymi o zasięgu ogólnopolskim.

Jak przekazać 1 %?

Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym PIT wypełnisz odpowiednią rubrykę, do tego przeznaczoną i wpiszesz numer KRS naszej Fundacji: 000091983

PIT-28, poz. 125-126
PIT-36, poz. 301-302
PIT-36L, poz. 104-105
PIT-37, poz. 122-123
PIT-38, poz. 57-58
PIT-39, poz. 50-51