Projekt Wodne Edukarium rozpoczęty!!!

Zapraszamy do udziału w kolejnym naszym projekcie p.n. Wodne Edukarium, który możemy zrealizować dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Torunia. Nadrzędnym celem projektu jest edukacja ekologiczna skierowana do uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego, polegająca na kształtowaniu właściwych postaw w zakresie poszanowania wody i racjonalnego jej wykorzystywania.

Uczeń, student poprzez samodzielne konkursowe poszukiwania zdobywa wiedzę i wykonując pracę konkursową tworzy pomoc edukacyjną  dla swoich młodszych kolegów. Nagrodzone prace zostaną powielone i trafią do szkół i przedszkoli. Zapraszamy do udziału w konkursach!!! Szczegóły w zakładce: konkursy projektu w projekcie Wodne Edukarium.

Print

Powrót do strony głównej