SKĄD SIĘ BIERZE CZYSTA WODA W NASZYCH DOMACH? UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Ideą konkursu jest stworzenie pomocy edukacyjnej dla młodszych kolegów, dzięki której dowiedzą się co się dzieje z wodą zanim trafi do naszych kranów i z zabrudzoną przez nich wodą czyli ze ściekami.

Praca winna zawierać:

Kryteria oceny prac zgłoszonych do udziału w konkursie:

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie, powinny zgłosić swój akces na adres mailowy fundacja@pfozw.org.pl w terminie do 15.11.2013 r.

Każda szkoła może wytypować tylko jedną pracę, która będzie ją reprezentować do dnia 31.12.2013

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 15.01.2014 na stronie internetowej organizatora.

Nagroda główna , to zakup pomocy naukowych o równowartości 1.500 PLN oraz nagroda dla autora pracy o równowartości 400,00 PLN

Organizatorzy przewidują również przyznanie dwóch wyróżnień oraz zapewniają drobne nagrody wszystkim autorom prac zakwalifikowanych do finału.

załączniki

regulamin+załącznik1+załącznik2