WIELKA PODRÓŻ MAŁEJ KROPELKI ELKI

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych

Ideą konkursu jest stworzenie historii w postaci komiksu bądź bajki opisującej „Wielka podróż małej kropelki Elki”, która jednocześnie przedstwi obieg wody w przyrodzie (docelowo pomoc edukacyjna dla młodszych kolegów). Treść mają uzupełniać obrazy ilustrujące przekazaną przez uczniów historię. Książka musi być przygotowana w formacie A-4 oraz zawierać łącznie maksymalnie 12 stron wraz z okładką.

Praca winna zawierać:

Kryteria oceny prac zgłoszonych do udziału w konkursie:

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie, powinny zgłosić swój akces na adres mailowy fundacja@pfozw.org.pl w terminie do 15.11.2013 r.

Każda szkoła może wytypować tylko jedną pracę, która będzie ją reprezentować do dnia 31.12.2013

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 15.01.2014 na stronie internetowej organizatora.

Nagroda główna , to zakup pomocy naukowych o równowartości 1.500 PLN oraz nagroda dla autora pracy o równowartości 200,00 PLN

Organizatorzy przewidują również przyznanie dwóch wyróżnień oraz zapewniają drobne nagrody wszystkim autorom prac zakwalifikowanych do finału.

załączniki

regulamin+załącznik1+załącznik2