WODNE EDUKARIUM – PRZESUNIĘCIE TERMINU

W związku z dużym zainteresowaniem, przedłużamy o tydzień termin zgłaszania szkół do udziału w konkursach projektu „Wodne Edukarium”

Szkoły powinny zgłosić swój akces na adres mail: fundacja@pfozw.org.pl w terminie do 22.11.2013 r.

Powrót do strony głównej