Woda = życie

Woda jest niezbędnym dla życia i najbardziej powszechnym związkiem chemicznym na Ziemi. Przykładów jej obecności w każdym aspekcie życia człowieka można podawać w nieskończoność.
Woda to nie tylko morza, oceany, jeziora nad którymi każdy z nas lubi spędzać upalne dni, baseny, w których dzieci radośnie bawią się. To również deszcz, śnieg z którego można ulepić bałwana, lodowisko do jazdy na łyżwach, mgła, rosa o poranku, bez wody nie powstałyby pyszne napoje i potrawy.
W historii ludzkości o dostęp do wody prowadzono wojny, do dziś jest przedmiotem debat politycznych, jej brak bowiem doprowadzi do zagłady ludzkości. Należy więc jasno wyjaśnić dlaczego obecność wody jest tak ważna dla życia? Gdyby woda nie istniała czy na Ziemi rozwinęłoby się Życie?
Woda nie tylko nas otacza ale stanowi główny składnik każdego organizmu, przeciętnie stanowi 2/3 masy organizmów. Zawartość wody jest wartością zmienną zależną od rodzaju, wieku i stanu organizmu. Noworodki zawierają jej więcej niż ludzie w wieku dojrzałym. Rekordzistami wśród zwierząt są meduzy parzydełkowców , które w 97% składają się z wody. Sporo wody bo 85% zawierają glony i ślimaki- 84%. Organizm człowieka też jest w nią bogaty. Najwięcej bo 97% zawierają łzy, 90% krew, tkanka nerwowa ma jej 88%. Najmniej wody zawierają kości -20%, szkliwo zęba- 10%.
Jakie właściwości zdecydowały o tak dużym znaczeniu wody dla istot żywych?
Najważniejszą dla życia organizmów jest bycie dobrym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych, dlatego woda jest doskonałym czynnikiem transportującym. Krew zawiera aż 90% tego płynu, dzięki czemu może przenosić substancje pokarmowe, hormony, witaminy, enzymy, tlen . Ułatwia też usuwanie z organizmu zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Woda to też środowisko reakcji chemicznych , sama wchodzi w reakcje i może być produktem końcowym. Sami możemy się o tym przekonać wydychając parę wodną – produkt oddychania komórkowego. Proces ten dostarcza energii niezbędnej do zachodzenia wszystkich funkcji życiowych. Natomiast dla roślin woda jest niezbędna do procesu fotosyntezy. Dzięki temu rośliny są producentami materii organicznej, są pierwszym ogniwem łańcucha pokarmowego. Bez fotosyntezy nie byłoby materii organicznej. Woda wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami wpływa na turgor tzn jędrność komórek, utrzymuje odpowiednie rozmiary i kształty komórek. Woda posiada też inne ważne dla życia właściwości. Ma duże ciepło właściwe, z czym związana jest jej duża pojemność cieplna. Nagrzewanie i ochładzanie wody następuje bardzo wolno, a to chroni organizmy przed gwałtownymi zmianami temperatury wewnątrz organizmu. Duże ciepło parowania pozwala na regulowanie temperatury ciała. Podczas pocenia się w upalne dni wraz z parującą wodą tracimy nadmiar ciepła i w ten sposób ochładzamy ciało, chroniąc się przed przegrzaniem. Podobnie rośliny bronią się przed przegrzaniem. Gdy woda paruje z powierzchni liścia spada jego temperatura.Dla organizmów wodnych ważną właściwością wody jest zależność jej gęstości od zmian temperatury otoczenia. Maksymalną gęstość osiąga ona w temperaturze 4º C. W miarę zmniejszenia temperatury, gęstość maleje. Przy minusowych temperaturach woda przechodzi w stan lodu. Dlatego zimą zamarzają tylko powierzchniowe warstwy wody natomiast na dnie pozostaje woda w stanie ciekłym o temp + 4 ºC . Ma to ogromne znaczenia dla przetrwania organizmów żywych.

Należy również zwrócić uwagę, że proces zapłodnienia, a także rozwój życia przebiega w środowisku wodnym.

W związku z podanymi powyżej przykładami znaczenia biologicznego wody wraz z niektórymi jej właściwościami odpowiedź na pytanie, czy życie byłoby możliwe bez obecności tego płynu jest oczywista.