PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

PPK Sp. z o.o jest firmą zajmującą się zbieraniem i oczyszczaniem ścieków z terenu 10 gmin Podhala, Spisza i Orawy.

Spółka prowadzi działalność w gminach: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Kościelisko, Krościenko, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Poronin, Szaflary, Szczawnica.

Spółka eksploatuje 16 oczyszczalni ścieków o przepustowościach od 45 m3/d do 3030 m3/d. Największe oczyszczalnie ścieków, o wydajniościach powyżej 1000 m3/d zlokalizowane są w Szczawnicy i Niedzicy. Długość eksploatowanej kanalizacji wynosi ok. 500 km. Spółka bazuje na majątku przekazanym przez gminy, ale także wytworzonym własnymi siłami, z opłat taryfowych oraz środków pomocowych. Bardziej szczegółowe i inne informacje znajdują się na stronie internetowej www.ppkpodhale.pl

Działania edukacyjne prowadzone przez PPK Sp. z o.o.obejmują:

W ramach lekcji wyświetlana jest prezentacja, wyjaśniane skutki zanieczyszczenia wody oraz przedstawiana problematyka sanitacji terenów wiejskich. Rozdawany jest również 1-stronicowy materiał poglądowy, a dla najbardziej aktywnych uczniów rozdawane są niewielkie nagrody.

Do roku 2014 lekcje prowadzono w 10 szkołach na terenie działania Spółki.

Uczniowie szkół podstawowych przysyłają prace plastyczne w dowolnej formie, a z wyłonionych prac Spółka wykonuje kalendarz na następny rok.  Kalendarz otrzymują dzieci, których prace znalazły się na kalendarzu, szkoły biorące udział w konkursie oraz przedstawiciele instytucji i urzędów współpracujących z PPK. Dodatkowo autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe. Konkurs o 4 lat cieszy się rosnącą popularnością – zwiększa się ilość szkół i dzieci biorących w nim udział (w roku 2013 udział wzięło 171 uczniów z 45 szkół).

Powrót do strony głównej