Kontakt

POLSKA FUNDACJA OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH
ul. J.Kasprowicza 2,
85-073 Bydgoszcz

fundacja@pfozw.org.pl

NIP 5541907820
REGON 091479486
KRS 0000091983

KONTO BANKOWE: 66 1240 3493 1111 0000 4306 0917

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji
Anna Lutowska
tel.: 52 376 89 24 , 517 013 750
e-mail: a.lutowska@pfozw.org.pl

Sekretarz Generalny Fundacji
Anna Lembicz
tel.: 517 013 730
e-mail: a.lembicz@igwp.org.pl