KONFERENCJA „EKO CZYLI JAK? EDUKACJA EKOLOGICZNA W REGIONIE

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Konferencji pt.: „Eko czyli jak? – edukacja ekologiczna w regionie”, która odbędzie się 14.11.2014 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Konferencja ma na celu przedstawienie oferty realizowanej przez instytucje zajmujące się edukacją w zakresie ekologii w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie to będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z sposobami finansowania inicjatyw ekologicznych. Zaprosimy przedstawicieli instytucji regionalnych finansujących działania edukacyjne oraz oficjalnych gości, którym edukacja ekologiczna w województwie jest szczególnie bliska.

Chcielibyśmy, aby to spotkanie było podsumowaniem działań ekologicznych i promocją przyszłych projektów, aby nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych z regionu poznali pełen wachlarz możliwości w tym zakresie i otworzyli się na inne formy nauczania dzieci i młodzieży.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednego uczestnika. W sytuacji zgłoszenia kilku osób prosimy o wypełnienie odpowiedniej ilości formularzy.

agenda konferencji

formularz zgloszeniowy

plakat-01

Powrót do strony głównej