PATRONATY HONOROWE KONFERENCJI „EKO CZYLI JAK? EDUKACJA EKOLOGICZNA W REGIONIE”

Wielkim zaszczytem dla Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych jest objęcie Patronatem Honorowym Konferencji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratora Oświaty. Serdecznie dziękujemy.

wojewoda

kurator

rdoś

wios

Powrót do strony głównej