PROBLEM Z DESZCZEM

Opady deszczu bardziej obfite niż przeciętne stanowią problem dla wielu starszych systemów kanalizacyjnych.

Przepełnione dużą ilością wody kanały są zalewane i wylewają, co powoduje wyciek nieoczyszczonych ścieków na ulice i w domach.

W wielu obszarach problem ten stał się palący. Z jednej strony zmiany klimatu prawdopodobnie spowodują więcej nieoczekiwanych wydarzeń pogodowych. Z drugiej jednak nowoczesne miasta charakteryzują się dużą ilością szczelnych powierzchni: chodników, dróg i budynków, które zapobiegają przedostawaniu się wody deszczowej do trawy i gleby, obciążając jednocześnie ścieki i kanały.

Nowsze systemy są zaprojektowane tak, aby radzić sobie z wodą burzową. Przekazują ją do specjalnie zbudowanych kanałów lub cieków wodnych, które mogą sprostać nagłym dużym ilościom wody deszczowej i zapewnić ich odpływ.